BIOPTRON Hyperlight Optics

PAG-960-FFK

Hyperlight Optics BIOPTRON MedAll


PAG-990-FFK

Hyperlight Optics BIOPTRON Pro1


        
Quantum medicine


Hyperpolarizace léčebného světla BIOPTRON – HPL (harmonizované světlo s dokonale uspořádanými fotony) je nový revoluční prvek, který díky mimořádné a jedinečné molekule C60 známé jako fulleren, umožnil pozměnit technologii světla BIOPTRON.

Vše začalo jako astrochemický projekt zaměřený na analýzu struktury vesmíru a nebeských těles v kosmickém prostoru a skončilo zažehnutím zásadního průlomu v chemii uhlíku: objevem třetí, zcela nové alotropické formy elementárního uhlíku v přírodě, fascinujícího fullerenu C60 (dalšími dvěma formami uhlíku v přírodě jsou tuha a diamant).


Tento náhodný objev fullerenu, za nějž byla v roce 1996 udělena Nobelova cena za chemii, byl počátkem vzniku nového oboru ve výzkumu, který se zaměřuje na uhlíkové nanostruktury a představuje světu nové symetrické nanomateriály, čímž otevírá zcela novou kapitolu v oblasti nanotechnologie a nanomedicíny. Studium těchto mimořádných vlastností fullerenu přivedlo vědce a technické odborníky k tomu, aby se začali zamýšlet nad rozmanitými možnostmi použití, které by C60 mohla mít (z mnoha příkladů uveďme alespoň několik: např. nové druhy léčby rakoviny, lehké akumulátory, či výkonná raketová paliva).

Společnost Zepter se inspirovala fenomenálními optickými vlastnostmi molekul fullerenu, spojila je se svými poznatky o biologii života a vytvořila Hyperlight Optics filtr , který si nechala patentovat. Tento filtr dokáže produkovat hyperpolarizované světlo BIOPTRON a stává se tak představitelem revoluční světelné technologie.
Hyperlight Optics filtr funguje jako generátor, který přeměňuje stávající vertikálně lineárně polarizované světlo BIOPTRON na vynalezenou formu uspořádaného strukturovaného hyperharmonizovaného světla, které výrazně pozitivně ovlivňuje naše tělo. Hyperharmonizované strukturované světlo* interaguje se strukturovanou hmotou**, která sdílí stejné vlastnosti symetrie: HPL přenáší energetický stav ideální harmonie C60 do těla, což vyvolává harmonizaci a rovnováhu v energeticky narušených biologických strukturách, urychluje přirozené hojení a regenerační procesy.
Často citované výroky, že „příroda miluje symetrii“, potvrzují tuto myšlenku: v přírodě dochází k rezonanční interakci. Tedy pokud dvě entity mají podobné symetrie, tak harmonizovanější entita (jako je HPL) bude mít převahu a přenese svou symetrii na jinou entitu (biostrukturu), obnoví narušené symetrické vlastností v biologických strukturách a biomolekulách (biomolekuly absorbují energii, která je výsledkem elektrických a magnetických charakteristik hyperharmonizovaných fotonů). Ve skutečnosti je pod vlivem hyperpolarizovaného světla BIOPTRON stimulována buňka, aby se uzdravila, získala svou přirozenou rovnováhu a své energetické vlastnosti.

Mimořádné vlastnosti molekuly C60 mají původ v její unikátní a poměrně neobyčejné struktuře. Molekula Fullerene C60 / * HPL je perfektně uspořádané a harmonizované světlo se strukturovanými fotony = ** strukturovaná hmota (naše tělo - 75% biologických struktur v lidském těle: biomolekuly a biostruktury, vodní řetězce a klastry, klathrin, mikrotubuly, kolagen, centrioly atd) mají také typ symetrie HPL.

Energetické vlastnosti harmonizovaného světla interagujícího a harmonizujícího naše biomolekuly