Orální zdraví

Udržet si po celý život dobré zdraví je nejvyšším cílem každého pacienta i každého lékaře. Náš současný styl života, jenž prahne po pohodlí a ohrožuje tak naše zdraví, nás vystavuje nejrůznějším druhům stresu, které pustoší náš imunitní systém a narušují přirozenou schopnost našeho těla bojovat s infekcemi a uzdravovat se. Hrozbou pro naše zdraví je především okolní prostředí, které každodenně působí na naši imunitu. Tím dochází k aktivaci prozánětlivých reakcí a destruktivních procesů. Prováděné výzkumy nasvědčují ve stále vyšší míře tomu, že tyto zpočátku skryté zánětlivé procesy začínají v mnoha případech právě v ústní dutině. Nejsou-li včas zastaveny, mohou se tyto procesy rozvíjet a nepříznivě ovlivňovat systémové zdraví člověka. Tato nerovnováha imunity ústní dutiny, následkem které vzniká skrytý zánět a dochází k narušení orálního mikrobiomu, se nazývá parodontitida.

Pro prevenci tohoto chronického a degenerativního onemocnění a odvrácení jeho rozvoje je nezbytné kontrolovat zánětlivé procesy.

Zepter přináší nové unikátní a vědecky testované řešení, které je spojením vyspělé švýcarské a německé technologie, jež dosahuje prokazatelných výsledků v oblasti účinné prevence vzniku parodontálního onemocnění a zmírňování degenerace parodontu u pacientů s nemocnými dásněmi. Naplňování tohoto přístupu k orálnímu zdraví je dokonalou investicí do trvalého zdraví úst i celého těla.