NAPIŠTE NÁM

Přečtěte si, prosím, následující obchodní podmínky a pro pokračování zaškrtněte políčko.
INFORMACE O OCHRANĚ SOUKROMÝCH ÚDAJŮ Tímto dávám, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou, souhlas společnosti ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená 55, IČ: 14500469 se zpracováním svých osobních údajů, a to titulu, jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o. Potvrzuji, že mě společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., poučila o mých právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona. Souhlasím s tím, aby společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla smluvním partnerům-reprezentantům. Jsem poučen/a o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů. Rovněž berete na vědomí, že mám ze zákona právo: (i) požadovat informace ohledně toho, zda jsou data, která se mne týkají, řádně zpracovávána; (ii) na opravu nebo vymazání těchto dat. Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně ochrany Vašich soukromých dat či vykonávání výše uvedených práv kontaktujte, prosím, prostřednictvím pošty nebo e-mailem Zákaznické centrum ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., K Vypichu 1119, 259 19 Rudná u Prahy, info@zepter.cz; tel.: 311 331 888.
Security code

STAŇTE SE PRODEJCEM

Vážená paní / Vážený pane,

velice děkujeme za Váš zájem o BIOPTRON - ve Švýcarsku vyrobenou, patentovanou a zdravotnicky certifikovanou technologii.

V průběhu posledních 20 let jsme navázali úzké obchodní vztahy ve více než 50 zemích celého světa. V rámci této spolupráce distribuujeme přes 4 miliony přístrojů a seznamujeme s léčebnou sílou světla BIOPTRON.

BIOPTRON AG je součástí celosvětové společnosti Zepter International od roku 1996. Přidejte se k nám a posuňte svou kariéru o úroveň výš. Společnost BIOPTRON AG navrhuje a vyvíjí INOVATIVNÍ PRODUKTY široce uznávané pro:

  • Jejich neinvazivnost, urychlování hojení a úlevu od bolesti
  • Bezkonkurenční švýcarskou kvalitu a design
  • Konkurenceschopnost
  • Celosvětově schválené

Nechť vás provází síla světla BIOPTRON!