NAPIŠTE NÁM

Vyplňte prosím následující formulář.
Jeden z našich obchodních konzultantů Zepter Vás bude co nejdříve kontaktovat a nabídne Vám možnost osobně vyzkoušet kvalitu světelné terapie BIOPTRON.

* Vyberte si prezentaci:

Přečtěte si, prosím, následující obchodní podmínky a pro pokračování zaškrtněte políčko.
INFORMACE O OCHRANĚ SOUKROMÝCH ÚDAJŮ Tímto dávám, v souladu s ust. § 5, odst. 2, 4, 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů na dobu neurčitou, souhlas společnosti ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená 55, IČ: 14500469 se zpracováním svých osobních údajů, a to titulu, jména, příjmení, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, v databázi společnosti ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o. Potvrzuji, že mě společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., poučila o mých právech stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., a to zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 citovaného zákona. Souhlasím s tím, aby společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., výše uvedené osobní údaje při respektování všech podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. poskytla smluvním partnerům-reprezentantům. Jsem poučen/a o možnosti tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., Zákaznické centrum, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., se zavazuje, že k osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci, kteří se písemně zavázali zachovávat mlčenlivost o osobních údajích účastníků a o bezpečnostních opatřeních týkajících se ochrany osobních údajů. Rovněž berete na vědomí, že mám ze zákona právo: (i) požadovat informace ohledně toho, zda jsou data, která se mne týkají, řádně zpracovávána; (ii) na opravu nebo vymazání těchto dat. Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně ochrany Vašich soukromých dat či vykonávání výše uvedených práv kontaktujte, prosím, prostřednictvím pošty nebo e-mailem Zákaznické centrum ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., K Vypichu 1119, 259 19 Rudná u Prahy, info@zepter.cz; tel.: 311 331 888.
Security code

OBJEDNEJTE SE NA PREZENTACI

Staňte se členem rodiny BIOPTRON
BIOPTRON AG Vám dává možnost objevit svět zdraví a krásy. Ať už chcete Bioptron využít pro osobní nebo profesionální použití, máte možnost ho vyzkoušet v pohodlí Vašeho domova, kanceláře, kliniky či ordinace.

Objednejte se na prezentaci

Budete mít možnost:

  • Vyzkoušet si světelnou terapii BIOPTRON v příjemném prostředí
  • Položit případné dotazy týkající se BIOPTRONU
  • Pozvat svou rodinu a přátele na setkání zaměřené na zdravotní osvětu
  • Neexistuje povinnost si některý z produktů koupit, ani minimální hodnota objednávky.