HOJENÍ RAN - PŘÍKLADY1. den po aplikaci BLT

2 týdny po aplikaci BLT

3 měsíce po aplikaci BLT

Zdroj: Monstrey S, Hoeksema H, Depuydt K, et al. The effect of polarized light on wound healing.
Eur J Plas Surg 2002; 24: 377- 382


Dvacet párů kožních štěpů ze stejných dárcovských oblastí bylo podrobeno témuž protokolu pro léčbu ran, avšak vždy jen jeden štěp z každého páru byl ošetřován pomocí terapie hyper světlem Bioptron. Kontrola, která byla v rámci dlouhodobého sledování prováděna po 1, 3, 6 a 12 měsících, se zaměřovala na stupeň epitelizace, několik parametrů hojení, zánět, hledisko rané fáze tvorby zjizvené tkáně a na subjektivní pocit pacienta. U dárcovských částí ošetřovaných světlem Bioptron bylo v porovnání s neošetřovanými částmi dosaženo u všech veličin výrazně lepšího skóre. Výsledky této studie dokládají, že terapie hyper světlem Bioptron blahodárně působí na hojení standardních ran a vede k rychlejší epitelizaci a k lepší kvalitě rané fáze tvorby zjizvené tkáně.

TLAKOVÉ VŘEDY


(Zdroj: Bialozyt et al., April 2018 )

Používáním terapie hyper světlem Bioptron na tlakové vředy ve 2. a 3. stadiu se povrchový rozsah těchto ran zmenšil nejméně o 30 % a v několika případech se vřed po pouhých 10 aplikacích (5 dnů) zcela zahojil. U tlakových vředů ve 4. stadiu došlo po 15 aplikacích ke zmenšení nejméně o 30 %.

(A) Tlakový vřed 4. stupně v oblasti velkého trochanteru v den přijetí; (B) po absolvování cyklu 15 fototerapeutických aplikací; (C) po cyklu 30 aplikací světelné terapie Bioptron

DEKUBITY

Zdroj: Korian Retirement Home, France, 2018


Tento závažný a hluboký dekubitální vřed na patě se během 1,5 měsíce rozšířil a znekrotizoval. Během prvních dnů aplikace světla Bioptron bylo možno pozorovat úbytek fibrinu a zlepšení v oblasti ohraničení vředu. V průběhu prvních 10 dnů bylo patrné, že se rána hojí a že se její velikost zmenšuje. Zhruba do 2 měsíců se tento závažný dekubit zcela zahojil.


Zdroj: Peers Village Retirement Home, Fishhook, (Cape Town, South Africa)


Velká proleženina, která se přibližně 3 roky vyskytovala v oblasti hýždí, byla během jednoho měsíce 5 dnů v týdnu ošetřována jednou denně po dobu 12 minut světlem Bioptron. Vřed se progresivně hojil a postižená oblast i hloubka rány se zmenšily. Došlo rovněž ke zmírnění zánětu okolní tkáně.


ULCERATIVNÍ LÉZE

Několik vředů vyskytujících se na noze téhož pacienta bylo ošetřováno světlem Bioptron. V 9. dnu po zahájení terapie bylo možno pozorovat zřetelné zlepšení v oblasti ohraničení vředů a výskyt zdravé jizvové tkáně. Stav vředů se nepřetržitě zlepšoval až do doby, kdy se pacient rozhodl léčbu ukončit (21. den). Od té doby se vředy nezhoršovaly, avšak nedocházelo ani k jejich zlepšení. O 21 dnů později byla zahájena nová aplikace světelné terapie Bioptron. Dva dny po tomto opětovném zahájení terapie (2. den) se stav vředů očividně a výrazně zlepšil. V 8. den po opětovném zahájení terapie pomocí světla Bioptron (8. den) se vředy téměř uzavřely a pacient již neměl žádné bolesti.30 pacientů trpících kožními a mukózními ulcerativními lézemi podstoupilo léčbu pomocí terapie hyper světlem Bioptron. Bolest se v průběhu prvního měsíce snížila u 70 % pacientů a do 3 měsíců u 100 % pacientů. K ústupu nebo celkovému odeznění infekcí došlo po 1. měsíci terapie světlem Bioptron ve 100 % případů. Z histologického hlediska bylo možno pozorovat přítomnost fibrinu, zřetelnou neovaskularizaci, granulační tkáň a zmenšení plochy vředů. Po realizaci této studie se její autoři rozhodli provést změnu ve svém protokolu pro léčbu vředů, která spočívala v aplikaci světla Bioptron na lézi během všech fází krytí. Protokol dostal název „On the Wound“ („Na ránu“).

Zdroj: Aragona et al., 2017 & Korian Retirement Home, France, 2018


POPÁLENINY

Zdroj: Romania Hospital, 2019


Malá dívka utrpěla několik popálenin, které si způsobila o horkou plotnu sporáku. Hyper světlo Bioptron bylo přímo na ruku aplikováno po dobu 2 týdnů. Z vývoje popálenin je patrné, jak se rány v tomto dvoutýdenním období aplikace hyper světla Bioptron hojily. Kůže nacházející se pod popáleninovou ránou se velmi rychle zregenerovala a vypadala velmi dobře, což vedlo k rychlému uzdravení pacientky.