Hyperlight Eyewear

July 2019
Products
Aby byly účinky světla optimální, měly by být fotony symetricky uspořádány tak jako biomolekuly v těle. Jedině pak mohou být rychle a účinně rozpoznány na první pohled.
Đuro Koruga

Informace

Jsme světelné bytosti, protože naše tělo je od přírody elektromagnetické povahy. Vzduch, voda a jídlo jsou nezbytné předpoklady pro udržení a zachování elektromagnetismu našeho těla. Bez vzduchu můžeme žít 3 - 5 minut, bez vody 9 -1 2 dní a bez jídla 40 - 48 dnů, ale bez elektromagnetismu (světla) bychom nepřežili ani chvíli! V okamžiku, kdy elektromagnetismus zmizí, dojde k zániku synchronizované elektromagnetické aktivity buněk, buňky odumřou a tělo přestane fungovat jako biologický systém.

Vliv světla na lidské tělo je nesmírně důležitý. „Hra světla a tmy“ ovlivňuje mozek sekreci hormonů, tělesnou teplotu, krevní tlak, pohybové aktivity, spánkový cyklus, metabolismus atd. Jeffrey Hall, Michael Rosbash a Michael Young studují tento jev téměř 30 let a v roce 2017 jim byla za jejich objevy mechanismů, které řídí cirkadiánní rytmus, udělena Nobelova cena.

Světlo pomocí mozku ovlivňuje fungování našeho těla (vylučování hormonů, střídání spánku a bdění, metabolismus, krevní tlak, tělesnou teplotu, pohybové aktivity atd.). Aby naše tělo fungovalo normálně, mělo by mít světlo dostatečnou energii a fotony by měly být strukturované a symetricky upořádané na základě úhlových momentů hybnosti jako biomolekuly tak, aby mohlo na kvantové úrovni docházet k rozpoznání rezonance, jehož výsledkem je nastolení harmonie v celém těle.

Celý článek najdete v časopise Galaxy.