PerioSafe® TEST

PNK-1005

INDIKÁTOR ZDRAVÍ

PerioSafe® je první komerčně dostupný aMMP-8 test pro kontroly orálního zdraví na imunologické úrovni. Více než 200 studií v oboru stomatologie a 800 studií v oboru medicíny prokazuje prognostický význam tohoto biomarkeru. PerioSafe® přináší lékařům a stomatologům diagnostický nástroj pro včasnou detekci aktivní degenerace parodontu. To jim pak umožňuje zahájit léčbu v pravý čas. Test na aMMP-8 je vysoce prediktivní a přesný. Prokázaná citlivost a specificita umožňuje přesnou predikci skrytého zánětu a aktivní destrukce kolagenu v poddásňové tkáni. PerioSafe® test na aMMP-8 je registrován pod značkou CE, je bezpečný a jeho použití je velmi snadné.

Výsledky jsou k dispozici do 5 – 10 minut.

Objednejte se na prezentaci