Imunitní systém

Leden 2016

Specialistka na fotomedicínu a fotoimunologii Institut cytologie, Ruská akademie věd, Petrohrad, Rusko

ÚČINKY SVĚTELNÉ TERAPIE BIOPTRON NA IMUNITNÍ SYSTÉM

Natalia A. Zhevago, M.D., Ph.D

Přední ruští kliničtí lékaři na tomto místě potvrzují široký terapeutický potenciál světelné terapie BIOPTRON. Terapie má rozsáhlé uplatnění v oboru revmatologie, sportovního lékařství a rehabilitace (kde se používá k léčbě onemocnění a úrazů podpůrného a lokomočního systému), dále v oboru dermatologie a chirurgie (atopická dermatitida, akné, psoriáza, popáleniny, proleženiny, venózní bércové vředy, „diabetická noha“, pooperační a poúrazové rány, atd.), kardiologie (pro zlepšení metabolického syndromu), kosmetologie a stomatologie, atd.
Za tímto širokým spektrem terapeutických účinků stojí různé příznivé funkční změny, které světlo v lidském těle vyvolává: stimulace krevního oběhu ve velkých a malých cévách, normalizace jejich transportních funkcí (včetně transportu kyslíku a detoxikace), protizánětlivé, imunoregulační a analgetické účinky

Při léčbě mnohých onemocnění pomocí BIOPTRONU zcela evidentně dochází k účinku na imunitní systém: hojení ran, kožní patologie, některá onemocnění kloubů a respiračních orgánů (bronchiální astma), atd. Jako nejlepší názorný příklad působení světla BIOPTRON na imunitu však slouží jeho úspěšné používání k léčbě a prevenci virových onemocnění dýchacích cest, která se často vyskytují v období podzimu a zimy a u kterých v určitých případech dochází ke komplikacím v důsledku toho, že se k nim přidají sekundární bakteriální infekce.

Ruští pediatři prokázali, že terapie BIOPTRON v období chřipkové epidemie napomáhá předcházet tomuto onemocnění v 60 % případů. Světelná terapie podporuje při prvních známkách onemocnění rychlý ústup příznaků, 1,5 až 2krát snižuje riziko komplikací a v 67 % případů zabraňuje na dobu dalších 6 měsíců recidivě.

Ucelená série aplikací terapie BIOPTRON vede k úplnému uzdravení a výraznému zlepšení u 92 % dětí. Účinnost medikamentózní léčby přitom nepřesahuje 70 %. Pozitivní změny jsou patrné po první aplikaci světla. Druhá a třetí procedura již zmírňuje kašel a hyperemii krku, zlepšuje dýchání nosem, spánek, chuť k jídlu a zmírňuje únavu a podrážděnost.

Klinické údaje svědčí o pozitivním účinku světla BIOPTRON na průchodnost průdušek, stav autonomního nervového systému, srdeční činnost, atd. Pozorována byla rovněž normalizace krevních testů (počet leukocytů, hladina zánětlivých markerů a imunoglobulinů). To znamená, že světelná terapie BIOPTRON může zvyšovat účinnost určité vakcinace - protilátky se totiž tvoří rychleji a ve vyšší koncentraci a doba jejich působení je delší.

Důležitým mechanismem uzdravení je vedle toho zlepšení mikrocirkulace krve a zásobování tkání kyslíkem. Světelná terapie BIOPTRON nevyvolává žádné vedlejší účinky, nemá žádná věková omezení a lze ji používat od prvních hodin života dítěte. Metoda je nepostradatelná pro děti navštěvující skupinová zařízení (školy a školky) i pro nejvíce „nechráněnou“ kategorii dětí, tj. pro děti trpící diabetem, alergiemi, neurologickými onemocněními. Světelná terapie působí imunomodulačními a protizánětlivými účinky a posiluje proces adaptace organismu.

Výraznou korekci poruch imunity a současné zlepšení klinických parametrů doložili také další ruští autoři, kteří používali světlo BIOPTRON v kombinaci se standardní léčbou jiných imunodependentních chorob: onemocnění kůže (herpetické infekce – herpes zoster, psoriáza, atopická dermatitida, atopický ekzém, atd.), onemocnění kloubů (revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc), ORL onemocnění (tonsillitida, maxilární sinusitida, otitida), atd.

Nutno poznamenat, že našich vlastních studií imunologických účinků - tj. studií vedených Institutem cytologie Ruské akademie věd - se ve většině případů účastnili zjevně zdraví dobrovolníci obou pohlaví a různého věku, to znamená průměrná statistická lidská populace. Tato skutečnost vypovídá o možnosti, že ke zlepšení parametrů imunitní homeostázy nedochází pouze při léčbě určité konkrétní patologie, nýbrž také v případě absence patologických změn v organismu, což svědčí o užitečnosti aplikace světla BIOPTRON pro jejich prevenci.

Z vědeckých údajů tudíž celkově vyplývá, že polychromatické polarizované světlo lze používat pro posílení protiinfekční a protinádorové imunity i pro účely prevence a léčby celé řady onemocnění s naprostou odlišnou etiopatogenezí. Vzhledem ke zvýšení koncentrace IgA lze světlo BIOPTRON používat ke zlepšení ochrany sliznic, tj. pro účely léčby a prevence infekcí respiračního ústrojí, akutních respiračních onemocnění atd., jakož i alergické patologie, která je často doprovázena poklesem hladiny IgA.

Snížení koncentrace cirkulujících imunitních komplexů v krvi se z prognostického hlediska jeví příznivě, neboť se jedná o jeden z mechanismů eliminace antigenů. Snížení krevních hladin některých prozánětlivých cytokinů (IL-6, IL-12 a TNF-α), prevence masivního uvolňování dalších činitelů vyvolávajících zánět (IL-1β) a zvýšení množství protizánětlivých cytokinů (IL-10 a TGF-β1) může představovat významný mechanismus protizánětlivého účinku světelné terapie BIOPTRON.

Stimulování produkce IFN-γ může vést k aktivaci buněčné imunity (fagocytóza monocytů/makrofágů, cytotoxická aktivita NK buněk a cytotoxických CD8 T-lymfocytů) a k celkovému posílení protivirové a protinádorové obrany. Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k účinku na množství IL-1β a IL-4 („provokatérů” alergie), lze světelnou terapii BIOPTRON používat k léčbě pacientů s alergickou patologií. Inverzní závislost účinků světla na počátečním stavu imunologických parametrů (na výchozích hodnotách) vypovídá o tom, že světlo působí na imunitní systém jako jeho regulátor.

Doporučujeme světelnou terapii BIOPTRON každé rodině - ať již pro prevenci, léčbu nebo rehabilitaci.

STRUČNÁ REKAPITULACE:
Světelná terapie BIOPTRON je unikátní metoda imunomodulace a adaptace, která nejenže dokáže chránit děti i dospělé v období sezónních respiračních infekcí, nýbrž také podporuje organismus po chirurgických zákrocích, traumatech a stresu. Světelnou terapii BIOPTRON zároveň doporučujeme jako preventivní léčbu onkologických onemocnění, neboť zvyšuje účinnost protinádorové imunity.

Seznam odborné literatury (Dr. Zhevago et al.)

  1. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Glazanova T.V., Pavlova I.E., Bubnova L.N., Rosanova O.E., Obolenskaya K.D. Exposures of human body surface to polychromatic (visible + infrared) polarized light modulate a membrane phenotype of the peripheral blood mononuclear cells. Laser Technology. – 2002. – Vol. 12 (1). – P. 7-24.
  2. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Obolenskaya K.D. The regulatory effect of polychromatic (visible and infrared) light on human humoral immunity. Photochemical and Photobiological Sciences – 2004. – Vol. 3, №.1. – P.102-108.
  3. Bogacheva ON, Samoĭlova KA, Zhevago NA, Obolenskaia KD, Blinova MI, Kalmykova NV, Kuz'minykh EV.Enhancement of fibroblast growth promoting activity of human blood after its irradiation in vivo (transcutaneously) and in vitro with visible and infrared polarized light. –Tsitologiia. – 2004. – Vol.46(2). – 159-171.
  4. Zhevago N.A., Samoilova K.A. Pro- and anti-inflammatory cytokine content in the human peripheral blood after its transcutaneous and direct (in vitro) irradiation with polychromatic visible and infrared light. Photomedicine and Laser Surgery. – 2006. – Vol. 24(2). – P.129-139.
  5. Zhevago N.A., Samoilova K.A., Calderhead R.G. Polychromatic light similar to the terrestrial solar spectrum without its UV component stimulates DNA synthesis in human peripheral blood lymphocytes in vivo and in vitro. Photochemistry Photobiology. – 2006. – Vol. 82(5). – P.1301-1308.
  6. Zhirnov V. A., Zhevago N.A, Giga I. V., Danilova-Perley V. I., Miloradova, S. N. Modern phototherapy technology in sports medicine, rehabilitation medicine and rehabilitation. Methodical recommendations. Manual for doctors // 2006. - 40 p.
  7. Zhevago NA, Samoilova KA, Davydova NI, Bychkova NV, Glazanova TV, Chubukina ZhV, Buiniakova AI, Zimin AA.The efficacy of polychromatic visible and infrared radiation used for the postoperative immunological rehabilitation of patients with breast cancer. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. – 2012. – Vol.4. – P.23-32.
  8. Samoilova KA, Zimin AA, Buinyakova AI, Makela AM, Zhevago NA. Regulatory systemic effect of postsurgical polychromatic light (480-3400 nm) irradiation of breast cancer patients on the proliferation of tumor and normal cells in vitro. – Photomedicine and Laser Surgery. –2015. – Vol. 33(11). – P.555-563.