Léčba bolesti

Říjen 2015

Vedoucí oddělení, Fyziologický ústav Bogomoletz, Národní akademie věd Ukrajiny

JAK DOKÁŽE BIOPTRON TLUMIT ARTRITICKOU BOLEST, BOLEST SVALŮ A KLOUBŮ A ZMÍRNIT ZÁNĚT A ZTUHLOST

Profesor Sergiy Gulyar, autor řady průkopnických publikací o světelné terapii

Při hledání neinvazivní analgezie se ukázalo, že nejslibnějším způsobem, jak ji vyvolat, je použití polarizovaného světla o nízké intenzitě. V této souvislosti však vyvstává otázka, jakým způsobem bychom mohli účinek, kterým toto světlo na bolest působí, prokázat. Je přece nemožné objektivně kvantifikovat bolest, kterou pociťuje určitý člověk v důsledku deformujícího vlivu psychogenních faktorů. Běžné fyziologické mechanismy bolesti pociťované člověkem a savci jsou však nahrazovány mechanismy jinými. Všeobecně platí, že spolehlivý důkaz lze získat pouze pomocí pokusů na laboratorních zvířatech. Ve Fyziologickém ústavu Bogomoletz ukrajinské Národní akademie věd jsou za účelem získání těchto důkazů vedeny různé série výzkumů.

Většina onemocnění nebo zranění je doprovázena různými kombinacemi tonické, akutní a viscerální bolesti. Proto byly vytvořeny individuální modely každého typu bolesti a byly vymezeny přínosy aplikací světla BIOPTRON pro vývoj analgezie. V rámci tohoto postupu byl používán jeden polychromatický a sedm monochromatických rozsahů polarizovaného světla (filtry sady BAREVNÉ TERAPIE). Tonická bolest byla vyvolána injekcí formalínu do končetiny, akutní bolest elektrickou stimulací v oblasti tlap a viscerální bolest podrážděním peritonea nebo střevní sliznice chemickými podněty. Bolestivá a nebolestivá behaviorální reakce byla definována jako reakce na aplikaci světla na ložisko bolesti nebo na akupunkturní body.

Experimenty prokázaly, že u tonické bolesti byla aplikací světla BIOPTRON na akupunkturní bod E-36 výrazně potlačena behaviorální odpověď na bolest. Míra analgezie závisela na ozáření a volbě ozařovaného místa. U elektrické stimulace kůže na tlapě (akutní bolest) se práh bolesti zvýšil. Při ozařování akupunkturních bodů, které zmírňují bolest, bylo zaznamenáno utlumení viscerální bolesti (až 46,8 %). Analgetická účinnost jednotlivých barev světla byla různá. Tonická bolest byla ve všech případech výrazně slabší než při podání placeba. Nejúčinnějším bylo shledáno červené světlo: po ozáření akupunkturního bodu E-36 činila analgezie v porovnání s kontrolní hodnotou 54,4 % a po aplikaci na ložisko bolesti 64,1 %. Na druhé místo se v analgetické odpovědi řadí bílé světlo (50 %).

Bylo zjištěno, že se ozařováním akupunkturních bodů, které zmírňují bolest, zvyšuje analgetický účinek nízkých dávek neopiátových (analgin) a narkotických (tramal) analgetik (na tlumení tonické a akutní bolesti). Jako účinné se prokázalo i ozáření akupunkturního bodu před podáním těchto přípravků.
Rovněž bylo zjištěno, že se na analgetických účincích, ke kterým dochází po ozáření světlem, podílí také opioidní analgetický systém mozku. Tento fakt byl prokázán na základě toho, že podáním injekce antagonisty opioidních receptorů (naloxone) před ozářením došlo k oslabení analgetického účinku světla BIOPTRON.

Experimentální prokázání skutečnosti, že polarizované světlo ovlivňuje akupunkturní bod, má tudíž praktický význam. Otevírá totiž cestu neinvazivnímu používání světla BIOPTRON jak pro analgetické, protistresové a profylaktické účely, tak pro účely specifických fyzioterapeutických úkolů. Jedním z nejdůležitějších mechanismů působení blahodárných účinků je využívání funkčních cest pro transport elektromagnetické energie po pojivové tkáni. Tím dochází k odstranění energetického deficitu v patologických oblastech a k aktivaci opioidního systému mozku.

Na těchto principech jsou založeny léčebné režimy určené pro tlumení bolesti. Polychromatické a monochromatické polarizované světlo dokáže působit na akupunkturní body, na mimonervové cesty pro přenos elektromagnetických signálů a na ložisko bolesti. Pro výběr ozařovaných míst, založený na určení primárních a sekundárních oblastí s přihlédnutím k individuálnímu přístupu, je vhodné použít princip patogenity. Je účelné používat body, které mají nejenom analgetické účinky, ale které regulují imunitní systém a působí protizánětlivě.

Jelikož je téměř každá nemoc doprovázena syndromem bolesti, byl by seznam přímých indikací pravděpodobně nekonečný. Repertoár lékaře se díky potenciálu světla BIOPTRON k ovlivňování tonické, akutní a viscerální bolesti nyní významnou měrou rozšířil.
  • Uvedený článek je jen jednou z mnoha publikací profesora Gulyara o světelné terapii.